מנהל: כללי

יחידה ארגונית: ממונה פניות הציבור

מנהל היחידה: מיכל טוביה

כתובת: שדרות דוד בן גוריון 80, קריית מוצקין (קומה 1)

נציב פניות הציבור מהווה גורם מתווך בין תושבי העיר לבין ראש העיר ועובדי העירייה, בתחומים השונים.

הנציב מקבל פניות, בקשות ותלונות תושבים ולקוחות העירייה ותפקידו לתת משוב ומענה לפתירת הפניה. מטרת המחלקה לפניות הציבור היא שיפור השירות העירוני והידוק הקשר בין הרשות לתושבים. 

השירות מבוסס על עקרונות של מתן מענה מהיר ואיכותי, יעיל ואמין לפניות התושבים. 

שיתוף הפעולה המלא בין יחידות העירייה לבין המחלקה לפניות הציבור מהווה גורם מכריע להצלחה באיתור וטיפול בנושאים הטעונים שיפור, ולעיתים אף לשינוי הנדרש כתוצאה ממצבים הנוצרים בשטח.

המחלקה נותנת שירות ב ימים א'-ה' בשעות 8:00-13:00
כתובת דואר אלקטרוני לפניות: [email protected]     

נציב פניות הציבור מהווה גורם מתווך בין תושבי העיר לבין ראש העיר ועובדי העירייה, בתחומים השונים.

הנציב מקבל פניות, בקשות ותלונות תושבים ולקוחות העירייה ותפקידו לתת משוב ומענה לפתירת הפניה. מטרת המחלקה לפניות הציבור היא שיפור השירות העירוני והידוק הקשר בין הרשות לתושבים. 

השירות מבוסס על עקרונות של מתן מענה מהיר ואיכותי, יעיל ואמין לפניות התושבים. 

שיתוף הפעולה המלא בין יחידות העירייה לבין המחלקה לפניות הציבור מהווה גורם מכריע להצלחה באיתור וטיפול בנושאים הטעונים שיפור, ולעיתים אף לשינוי הנדרש כתוצאה ממצבים הנוצרים בשטח.

המחלקה נותנת שירות ב ימים א'-ה' בשעות 8:00-13:00
כתובת דואר אלקטרוני לפניות: [email protected]     

בעלי תפקידים

שם מלא תפקיד טלפון פקס דואל
מיכל טוביה מנהלת האגף לפניות הציבור וקשרי קהילה 04-8780198 04-8780275 [email protected]