הערך המרכזי שעל פיו פועלת היחידה לקידום נוער הוא "מניתוק לשילוב". היחידה פועלת להענקת כישורי חיים לאוכלוסיית בני הנוער בסכנת נשירה בכלל והמנותקים בפרט במסגרות לימודיות, חברתיות, טיפוליות ותעסוקתיות.

באחריות היחידה לקידום נוער מרכז השכלה הכולל :

 • היל"ה
 • רבת"ח
 • אולפניות

היחידה מטפלת בתחומים שונים בתיאום עם מערכות מגוונות בקהילה ומחוצה לה: מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, אגף החינוך והתרבות בעיריית קריית מוצקין, קצינת ביקור סדיר, שירות מבחן לנוער, לשכת גיוס, מחלק הנוער – משטרת ישראל, המחלקה לשירותים חברתיים, ק. מוצקין, הצוות הניהולי, החינוכי – פדגוגי, ייעוצי טיפולי והמערך המסייע בכלל המסגרות הבית-סיפריות ביישוב, גורמים תעסוקתיים בקהילה ומחוצה לה, המתנ"ס המקומי ועוד.

 במסגרת היחידה לקידום נוער מועסקים

 • מנהל היחידה לקידום נוער , עו"ס נוער וותיק, עו"סית נערות במצוקה, עו"סית נוער עולה, רכז ספורט ואב בית. במרכז ההשכלה מועסקים: מנהלת המרכז המפצה, רכזת פדגוגית של הרבת"ח (רב-תחומי), מדריכה חברתית, רכז תעסוקתי, צוות מורים ואב בית.
 • היחידה לקידום נוער דוגלת בשילוב אינטגרטיבי של בעלי התפקידים השונים בצוות הרב מקצועי מתוך ראייה כוללנית לקידום ושיפור דרכי העבודה בתוך הצוות ומחוצה לו, לשם שילוב אופטימלי של הנערים במסגרת אלטרנטיבית זו.

תחומי פעילות

 • קבלת מידע מגורמים מקצועיים שונים המפנים נערים ליחידה.
 • קיום שיחות אינטייק עם הנערים וקליטתם ביחידה.
 • רישום, שיבוץ נערים ביחידה.
 • הפניית נערים למסגרות חלופיות שונות.
 • קיום ישיבות צוות שוטפות.
 • הקמת וועדות היגוי בתחומים מקצועיים שונים.
 • עריכת וועדות תיאום ותכנון אשר דנות בהתקדמות האישית של כל נער/ה במישורים השונים.
 • קיום ישיבות מול צוות פדגוגי-חינוכי וייעוצי-טיפולי במסגרות הבית-ספריות השונות בישוב.
 • מעורבות הורית בפעילויות המתקיימות במסגרת היחידה והקמת וועד הורים.
 • תקצוב היחידה.

פרויקטים

 • במיומנות לימודית: סה"כ 70 חניכים במערך הלמידה:היל"ה – 22. רבת"ח – 24. אולפניות – 24.
 • במיומנות חברתית: חל"ס – חיים ללא סמים. סדנה בין-תרבותית – עולים וותיקים. מועדון הסרט הטוב. מנהיגות. סטריאוטיפיים. סדנה המשלבת נערים והורים.
 • מיומנוית מקצועיות: חדר כושר -(כרגע סגור –הפעילות מתבצעת ככושר קרבי בחוץ). כדורסל. קרב מגע. אתגרים. קט – רגל. תעשידע. פתיחת בית קפה טיפולי.
 • קבוצות הורים: קבוצת הורים של חניכי המועדון. שותפות מלאה של הורים, של נערי הרבת"ח כולל בחירת וועד פעיל.
 • מערך מניעת הנשירה: פעילות הנערכת בשעות הבוקר בבתי הספר המקומיים ומשלבת טיפול פרטני וקבוצתי:
 • חטיבת הביניים רבין – הפעלת קבוצה :כישורי חיים, הפעלת כיתות אולפן ושיחות פרטניות.
 • חטיבת הביניים נתניהו – הפעלת קבוצה: כישורי חיים ושיחות פרטניות.
 • התיכון המקומי אורט מוצקין – חל"ס ( חיים ללא סמים).
  • תכנית מורשת, שורשים ומסורת לבני נוער יוצאי העדה האתיופית.
  • להקת פולקלור ייצוגית לבנות העדה האתיופית
  • תכנית תעסוקה דוט.קום – הכשרה בני נוער לטכנאי מחשבים מטעם חברת סיסקו.
  • פרויקט יזמות בתחום עסקי המזון.
  • הכנה לצה"ל – פעילות פרטנית וקבוצתית לגיבוש, עידוד והגברת המוטיבציה בקרב החניכים לשרות משמעותי בצה"ל.
  • חממה – תכנית התערבות חינוכית והשכלתית הממוקדת בחיזור לימודי, חינוכי-טיפולי וחברתי.

דרכי התקשרות :

טלפון – 04-8760124
טלפקס – 04-8742470
היחידה פועלת בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ועד 19:00.