עיריית קרית מוצקין שמה לה למטרה לטפח ולקדם את המגזר העסקי בעיר, העירייה מברכת, מעודדת ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים.  

במקביל על העירייה לדאוג לכך כי העסקים השונים בעיר יפעלו על פי החוק על מנת להבטיח את שלומו ובטחונו של הציבור הרחב.

בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של העיר ומתוך מודעות לכך עושה העירייה הכל על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור העסקים בעיר.

מחלקת קידום ורישוי עסקים נכונים לסייע לכם בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון עסק כמחוייב על פי חוק. ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק.

קבלתו כרוכה בהליך רישוי  על פי חוק רישוי עסקים.