עיריית קריית מוצקין מקדמת את נושא התרבות והפנאי בעיר למען התושבים, הנושא בא לידי ביטוי בנושאים הבאים:

  • קידום הפעילות התרבותית,
  • הגברת המודעות הציבורית
  • יחס לנושאי תרבות ופנאי
  • אירועים לכלל שכבות הגיל
  • שיתופי פעולה עם יוצרים ואומנים
  • אירועי תרבות לקידום הפעילות העסקית ועוד

עיריית מוצקין מקנה לתושבים ערך מוסף לתרבות הפנאי ולחינוך בתחום זה. 

חיי התרבות והפנאי הינם מרכיב מרכזי וחיוני לחיזוק התחושה הטובה והעשרה בתחום התרבות. בנוסף עובדת הרשות בשיתוף פעולה ומקיימת פעילויות באופן שוטף עם: יוצרים, אמנים, פסטילים וטקסים עירוניים.