"סל תרבות יישובי" הפועל במסגרת "סל תרבות ארצי" הנה תכנית של חינוך לאמנות, ועיקריה הם:

  • חשיפה הדרגתית לאומנויות
  • צריכה עקיבה ושיטתית של האמנות במהלך שנת הלימודים לכל רמות הגיל במסגרת החינוך הפורמלי.

תכנית אומנויות הכוללת:

  • תיאטרון
  • קולנוע
  • מחול
  • אמנות פלסטית
  • ספרות ומוזיאונים – במגוון הרחב.

40 גני ילדים, 5 בתי ספר יסודיים ו- 1 ממ"ד, 2 חטיבות ביניים עד כתה ט', תיכון מקיף אורט ותיכון מקצועי-עתיד.
סה"כ 6,000 תלמידים בשנת הלימודים תשע"ג.

מנהלת סל תרבות יישובי : מורן נביא גז.
טלפון: 8780244.