דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' 2023 תאריך: 01/01/2023 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: 5/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 5/20 תאריך: 30/08/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 9/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 9/20 תאריך: 12/08/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 04/07/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות שנתיים מס' 2022 תאריך: 23/06/2022 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות שנתיים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 19/06/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 722 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 722 תאריך: 01/06/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 7.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 7.22 תאריך: 01/06/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 6.27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 6.27 תאריך: 24/05/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 5.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 5.22 תאריך: 16/05/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 0 תאריך: 16/05/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 0 תאריך: 16/05/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 16/05/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 622 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 622 תאריך: 11/05/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 522 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 522 תאריך: 06/04/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מס' 2022 תאריך: 10/03/2022 קטגוריה: סוג: ועדות קבצים:
מספר: 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מס' 2022 תאריך: 10/03/2022 קטגוריה: סוג: ועדות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 03/03/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מס' 2022 תאריך: 10/02/2022 קטגוריה: סוג: ועדות קבצים:
מספר: 3.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 3.22 תאריך: 09/02/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 0 תאריך: 09/02/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 09/02/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 322 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 322 תאריך: 02/02/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 1.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 1.22 תאריך: 23/01/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 23/01/2022 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 122 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 122 תאריך: 05/01/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 0 תאריך: 05/01/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול עיקרי פעילות הרשות מס' 2022 תאריך: 01/01/2022 קטגוריה: סוג: עיקרי פעילות הרשות קבצים:
מספר: 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' 2022 תאריך: 01/01/2022 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2022 תאריך: 01/01/2022 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 15.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 15.21 תאריך: 21/11/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 14.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 14.21 תאריך: 21/11/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 13.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 13.21 תאריך: 06/10/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 12.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 12.21 תאריך: 01/09/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 10.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 10.21 תאריך: 11/08/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מס' 2021 תאריך: 15/07/2021 קטגוריה: סוג: ועדות קבצים:
מספר: 10/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 10/21 תאריך: 14/07/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות שנתיים מס' 2021 תאריך: 05/07/2021 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות שנתיים קבצים:
מספר: 9/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 9/21 תאריך: 02/07/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מס' 2021 תאריך: 17/06/2021 קטגוריה: סוג: ועדות קבצים:
מספר: 8/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 8/21 תאריך: 07/06/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' 2021 תאריך: 02/06/2021 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: 7/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 7/21 תאריך: 24/05/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 6/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 6/21 תאריך: 01/04/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מבקר העירייה מס' 2021 תאריך: 31/03/2021 קטגוריה: סוג: מבקר העירייה קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מבקר העירייה מס' 2021 תאריך: 25/03/2021 קטגוריה: סוג: מבקר העירייה קבצים:
מספר: 5/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 5/21 תאריך: 03/03/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 00/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 00/21 תאריך: 10/02/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 00/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 00/21 תאריך: 10/02/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מס' 2021 תאריך: 10/01/2021 קטגוריה: סוג: ועדות קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מס' 2021 תאריך: 06/01/2021 קטגוריה: סוג: ועדות קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות שנתיים מס' 2021 תאריך: 01/01/2021 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות שנתיים קבצים:
מספר: 2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2020 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2020 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' 2020 תאריך: 06/12/2020 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: 13/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 13/21 תאריך: 04/12/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 12/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 12/20 תאריך: 16/11/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 10/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 10/20 תאריך: 16/09/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 8/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 8/20 תאריך: 01/07/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 7/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 7/20 תאריך: 14/06/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 6/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 6/20 תאריך: 14/06/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 4/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 4/20 תאריך: 23/02/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 3/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 3/20 תאריך: 23/02/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 2/20 תאריך: 20/01/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 1/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 1/20 תאריך: 14/01/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות שנתיים מס' 2020 תאריך: 01/01/2020 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות שנתיים קבצים:
מספר: 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2019 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 15/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 15/19 תאריך: 15/12/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 14/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 14/19 תאריך: 21/11/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 12/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 12/19 תאריך: 23/10/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 31019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול כללי מס' 31019 תאריך: 03/10/2019 קטגוריה: סוג: כללי קבצים:
מספר: 12/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 12/19 תאריך: 25/07/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 11/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 11/19 תאריך: 16/07/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 10/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 10/19 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 10/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 10/19 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 8/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 8/19 תאריך: 14/05/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 5/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 5/19 תאריך: 14/04/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 5/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 5/19 תאריך: 14/04/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מבקר העירייה מס' 2019 תאריך: 31/03/2019 קטגוריה: סוג: מבקר העירייה קבצים:
מספר: 4/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 4/19 תאריך: 06/02/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 3/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 3/19 תאריך: 06/02/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2019 תאריך: 21/01/2019 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 2/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 2/19 תאריך: 09/01/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 1/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 1/19 תאריך: 02/01/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות שנתיים מס' 2019 תאריך: 01/01/2019 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות שנתיים קבצים:
מספר: 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2019 תאריך: 01/01/2019 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2019 תאריך: 01/01/2019 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול עיקרי פעילות הרשות מס' 2018 תאריך: 12/12/2018 קטגוריה: סוג: עיקרי פעילות הרשות קבצים:
מספר: 17/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 17/18 תאריך: 12/12/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 16/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 16/18 תאריך: 12/12/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 15/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 15/18 תאריך: 12/12/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 14/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 14/18 תאריך: 05/09/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 11/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 11/18 תאריך: 04/07/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 8/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 8/18 תאריך: 09/05/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 7/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 7/18 תאריך: 10/04/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מבקר העירייה מס' 2018 תאריך: 29/03/2018 קטגוריה: סוג: מבקר העירייה קבצים:
מספר: 6/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 6/18 תאריך: 07/03/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2018 תאריך: 14/02/2018 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 5/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 5/18 תאריך: 07/02/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 4/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 4/18 תאריך: 08/01/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 3/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 3/18 תאריך: 08/01/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 1/18 2/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 1/18 2/18 תאריך: 03/01/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות שנתיים מס' 2018 תאריך: 01/01/2018 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות שנתיים קבצים:
מספר: 2017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2017 תאריך: 18/12/2017 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 2017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2017 תאריך: 18/12/2017 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 9/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 9/17 תאריך: 05/07/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 8/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 8/17 תאריך: 07/06/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 7/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 7/17 תאריך: 07/06/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 6/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 6/17 תאריך: 03/05/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 5/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 5/17 תאריך: 05/04/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 01/03/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 19/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 19/17 תאריך: 13/02/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 13/02/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 13/02/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 2017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2017 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 22/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 22/16 תאריך: 28/12/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 28/12/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 20/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 20/16 תאריך: 16/11/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 19/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 19/16 תאריך: 09/11/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 11/15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 11/15 תאריך: 01/11/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 05/10/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 17/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 17/16 תאריך: 19/09/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 15/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 15/16 תאריך: 07/09/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 07/09/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 28/07/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 13/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 13/16 תאריך: 27/07/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 29/06/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 29/06/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 01/06/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 8/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 8/16 תאריך: 05/05/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 8/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 8/16 תאריך: 06/04/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 09/03/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 6/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 6/16 תאריך: 09/02/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: 1/16' 4/16 ,3/16 ,2/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' 1/16' 4/16 ,3/16 ,2/16 תאריך: 03/02/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מונגשים מס' תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות מונגשים קבצים: